2222 stratejik

Stratejik Hedefler

 

 

* 2014 - 2016  yılları  arasında çalışan sayısını % 20 artırırken, verimlilikte % 45 artış yakalamak

* 2014 - 2016  yılları  arasında üretim adetlerinde % 63 artış sağlamak

* 2014 - 2016  yılları  arasında yurt içi pazar payını % 50 büyütmek

* 2014 - 2016  yılları  arasında satış sonrası geri dönüşlerini % 1,8 den - % 0,5' e düşürmek

* 2014 - 2016  yılları  arasında 90 üllkeye ihracat yapmak..